از كافه كلاسيك
به رياست ديوانه خانه شماره 121
سلام .دعوتت را لبيك . خواندم اش مرخص . همه اش را خواندم . نه فكر كني جا انداختم جايي را . تا ته و توي اين يانگوم را هم در آوردم . يادم مي آيد كه هميشه شيخنا پدر مي گفتند كه همين يانگوم جان آنوقت ها كه يانگوم در حال باسكول شدن بود و حسابي نگران اش بودند كه چرا دو پر گوشت روي چهار تا استخوانش نمي آيد كه بشود از زواياي مختلف حالش را برد ، احمق بودند و فكر ميكردند علي الاصول يانگوم شهر قصه ها آفريده شده كه مسلوب البهانه مريضي بگيرد و آمپول بخورد ، همان وقت ها كه سوار دمپايي چوبي ميشدند خاك بر سر ها و برنج و تربچه مي خوردند شب عيد ؛ شهردار شان آمد و تهران را ديد زد و حسابي حسودي اش شد به يانگوم هاي ما كه عجب ! و اي كاش روزي برسد كه سئول هم گوگوش و قطار و استقلال و حتمن پرسپوليس داشته باشد ، ايران خودرو داشته باشد كه ايضا تيم فوتبال و بستكبال و واليبال و هر مزخرفي كه يك ربطي به ورزش داشته باشد داشته باشند و به جاي برنج و تربچه ، شب عيد ياد بگيرند كه سبزي پلو با ماهي بخورند و كيفور شوند . اصلا از كجا معلوم طلسم مان نكرده باشند همين يانگوم بد جنس و ايادي ما قبل و ما بعد شان ! ميترسم از اين موجودات اينكه اين جماعت ايراني ، دائم الحال در ابراز نظر و تجويز درهر مسئله ي بي ربط اند به خودشان وهفت جدشان . كه تازه داشت جاي سوزناك قضيه آرام ميگرفت كه كره بز ها ( ) دوباره با اين افريطه يادمان انداختند كه جمعه شب ها گعده نشيني كنيم زن و مرد فاميل و تخمه ژاپني با پوست و مغز بجوييم و پيژامه راه راه آبي و سفيد بپوشيم والنهايه ، فردا به جاي كار خلق الله از خود نكبتش حرف بزنيم و جهان سومي بودنمان را عميقا اثبات كنيم كه معلوم شود علت العلل بد بياري هاي ما چرا پپوليسم است نه هر كوفت و مزخرف ديگر كه بدانيم جاهليم و از جهل مان است كه متعصب ميشويم و غيرتي و احساساتي . كه با بدبختي زنيكه استرسناك ميشويم و با خوشبختي و خوشحالي اش به ارضاي رواني ميرسيم اما تمام كه مي شود هر قسمت ؛ دختر ها بايد از ترس همان برادر و باباي و حتا مامان مهربان تر از بانو هن براي يانگوم ، عشق اش را به جنس مخالف لاي دل و روده اش مخفي كند كه برود كه خفت اش كنند و فيلم اش را بگيرند و بي آبرو شود از ترس صدايش در نيايد و به شغل شريف خنده گي با نقطه ي زير مجبور .
آقاي مرخص الفكر عزيز : هرچه هست ميدانم كه قسمت سوزناك قضيه اينجايش بود كه عمو ها و دايي ها و پسر خاله ها و پسر دايي ها و اكثر عناصر ذكور هم دوش به دوش و بعضن فقط سبيل تا سبيل با مابقي اعضاي خانواده مي نشستند و حيرت ميكردند كه چه ميكند اين دختر . تازه مامان بزرگ را هم مي نشاندند كنارشان كه تسبيح بچرخاند و استرس مرگ شود از سرنوشت اين سليطه ي بي حجاب ... كه دعا كند و صلوات بفرستد . به همان شدت كه براي رزمنده هاي اين مملكت دعا كرد و آنها پيروز شدند . ما خيلي عاشقيم و خوشبخت بر منكرش لعنت . كه خواندم سمينارش را هم ميگيرند كه چه ؟ به قول خودت همان دور هم نشيني شبانه را به گعده نشيني روزانه بدل كنند كه چشم ها گل و گشاد باشد و خواب آلو نباشند و به جاي پيژامه با كت و شلوار ، متمدنانه خاله خانباجي بازي كنند . ما حسابي كيفوريم .

yangi.gifyangom.jpg
/ 9 نظر / 3 بازدید
nergal

گعده را صفا کردم. شما هم نصفتان تحت الارضی در حرکت است برادر. سرم شلوغ است و چنانکه می دانی در جنگ و جدالم. ببخشيد نمی رسم سر بزنم. برمی گردم.

آنرولی

اوقات فراغت جماعتی که همراه شلنگ انداختن و چهارخونه ديدن و اغما و هستی و اين مزخرفات بگزرد، مثلثي هم كه قرار است پخش شود، يك روز نكشيده سقطش مي كنند، طوري كه گويي هرگز زاده نشده، كتاب كه نبيني دستشان، بايد همين بانو را دو دستي بچسبند. به مرگ كه بگيرندت ناچاري تب را حلوا حلوا كني... بعد: طوفان را شايد بتوان ناديده گرفت، بانو بودنش را چه كار خواهي كرد؟!تا جايي كه خودم خبر دارم بانو نبوده ام و نيستم و نخواهم بود.همان «آنرولي» بهتر است به گمانم.

آنرولی

به گمانم مطلب دستت نيامده.«آنرولي» بانو نيست.آقااست.از اين روشن تر نمی دانم چه طور باید بگویم.به گمانم بهتر است فراموش کنی لقب گذاشتن روی وبلاگ ها را. چون آن وقت لقب های عجیب و غریبی ابداع می شود که بیا و بنگر. بگذار همان «آنرولی» باشد.

محمدرضا

صفا حاصل شد. به وفور. براوو همنام