آخر دنیا شاید زمستان باشد که دارد تمام میشود ، آخر دنیا شاید بهار باشد که این پا و آن پا میکند اسمش را بخوانند که بیاید روی سن تعظیم کند . آخر دنیا شاید توی نایلون پلاستیکی ماهی قرمز پسرکی باشد که یکدست اش را فقط تخصیص داده به محکم نگه داشتن آن که نیفتد ، آخر دنیا شاید بیفتد چهارشنبه که حسابی بترکاند و آتش بسوزاند . آخر دنیا بستگی دارد که بدانیم دنیایش گرد است مثل شکم اصغری یا طولانی است مثل ریل راه آهن ؟ اگر گرد باشد که برمیگردد سر جای اولش ! زمستان ، بهار ، تابستان ، پایییز و بعدش دوباره زمستان . اگر طولانی باشد آن اسکیموی چاق دقیقاٌ نشسته ته دنیا  تمرکز کرده و کمین هم کرده که نیزه اش را داخل شکم آخرین شیر آبی کند و بندازدش روی سورتمه اش و دوان دوان برگردد کمی عقب تر آخر دنیا و کباب فیله شیر ماهی بخورد . آخر دنیا واقعاٌ کجاست ؟ 

هوایش را دارید برای بسط بیشتر و شرح عمیقتر حول و حواشی آخر دنیا یکی دو خطی مرقوم نمایید  و مشعوفمان کنید  من باب قبول دعوت  .
 آخر دنیا کجاست ؟ چیست ؟ چه شکلی است ؟ چه جور موجودی است اصلاٌ ؟

 آقایان :  میرزا پیکوفسکی ، مرخص الفکر    و جناب  ناکچرنا پلکسوس              خانم ها : سان ، دانهیل قرمز،

باقی بقایتان . هنوز یک روز تا آخر سال مانده

/ 5 نظر / 3 بازدید
خانم دانهیل قرمز

این اولین و اخرین باری هست که دعوت این بازی های اینترنتی را قبول میکنم چون مخلصیم

سارا

ما هم که در باقالیا مشغول قدم رو هستیم. خیلی ممنون.....[قهر]

سارا

ما هم که در باقالیا مشغول قدم رو هستیم. خیلی ممنون.....[قهر]

ملک النسا’

حالم از این بهارو عید بهم میخوره اینم سومین سال که دور از همیم اینو می خواستم تو وب خودم بنویسم ولی رد می کرد اعصابم بهم ریخت اینجا نوشتم