عقاید همان حقایقی هستند که از من و تو میماند و هر چه کاملتر بشود و رشد کند  به انتها نمیرسد ! هر چه بزرگتر شود پیر نمیشود یا اصلاً هر چه فکستنی تر شود به درد بخور تر است . دقیق برعکس جنبه جسمانی که آنقدر رشد میکند که بزرگ شود پیر شود از کار افتاده شود سر بار شود ، بمیرد و به زوال برسد .

/ 7 نظر / 3 بازدید
نيلوفر

عقايد همان مزخرفاتي هستند كه با هيچكس نمي توان قسمتشان كرد . چون مزخرفات هركس با ديگري فرق دارد .

سارا

فکر نکنم که مرتبه ی عقاید آنقدر پائین باشد که با مزخرفات هم سان و برابر تلقی شود. ولی در مورد قسمت کردنشان موافقم. اصولا نباید قسمت شوند. چون ارزشش اندیشه ی توست........[لبخند]

سارا

ها؟؟؟؟؟؟؟؟ چی میگه؟؟؟؟؟؟؟؟ درسامو می خونم......... همه چه به جاش دیگه..... [چشمک] نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [راک]

سامان

البته ناگفته نماند که عقاید الزاما حقایق نیستند ...

شیما

من چرا نمی تونم ببینم چی نوشتی ? D: