در مورد بخشندگی و لطف بیش از حد سرویس های نامه های ناخواسته در روایت داریم که آمده است ؛ اگر شما یک ایمیل خشک و خالی به من (ما) بزنید من (ما) روزی ده ها ایمیل رنگ و وارنگ برایت میفرستم (میفرستیم)

/ 0 نظر / 3 بازدید