دیروز عصر یک شکم سیر خوردیم و البته خندیدیم  ؛ پیر مرد یک لقمه از نان سنگک داغ و پنیر و گوجه عصرانه اش درست میکند و میدهد دستم و میگوید تا جناب رییس جمهور این یکی را هم قدغن نفرموده اند کلکش را بکن

/ 2 نظر / 3 بازدید
نجات

پیرمرد حق دارد خوب ....[چشمک]

سما

سنگک داغ و پنیر و گوجه ...