خیلی ضد حال بود امروز از خواب بلند شدیم و ملاحظه فرمودیم که ساعت یازده است و به خودمان کلی بد وبیراه نثار کردیم که این ساعت تنبل از ما زبل تر شده . دلمان و ذوقمان به درس خواندن نمیرود .یقیناٌ بهار مست ایم و شنگول کمی هم شل و ول . شاید حوصله خواندن دیوار چین را لابلای اتاق شلوغ  پیدا کنم .

/ 6 نظر / 3 بازدید
دنیا

منم تقریبن همش کلافه و خسته ام..

خانم دانهیل قرمز

همه چی از نوتکرار میشه تا اخر سال هشتادو ... الان سال چند شدیم ؟هفتاد یا هشتاد ... وا

sherry

سال نو مبارک