سکوت ایجاد میشود همین قدر که اصالت طرف مقابل محترم به حساب نیاید .  
/ 3 نظر / 3 بازدید
nergal

جهان حافظه بزرگي دارد. همه چيز پالس است از هر جا به هر كجا.

سارا

نمي فهميم کجای کار ما ايراد دارد؟؟؟