آقا من مطمئن شدم که اصلاٌ همه ی آدمها از بیماری خفیف سر درد رنج میبرند ، یعنی همه یکجورهایی سردرد دارند . یکی سرش درد میکند برای مهمانی دادن یکی سرش درد میکند برای مهمانی رفتن ؛ یکی سرش درد میکند برای وبلاگنویسی و یکی هم حتماٌ هست که سرش در بکند برای وبلاگخوانی .  یکی سرش درد میکند برای دامب و دومب راه انداختن و لابد یک عده هم سرشان درد میکند برای دامب و دومب شنیدن  ،حتی بعضی ها سرشان درد میکند برای دعوا و یکی دیگر هم سرش درد میکند برای آشتی دادن این و آن  و قطعاٌ هزار جور فعل زشت و زیبا قس علی هذا ! خلاصه هر کسی یک جایی پایش لنگ میزند و زانوهایش شل میشود ؛ بین خودمان بماند از همسایه ی روبرو شنیده ام که همسایه پایئن حسابی سرش درد میکند که اواخر دهه محرم مفصل شام و نهار بدهد ، سرش درد میکند برای نذری . من هم که از آنجا که یادم هست سرم درد میکند برای خوردن غذای نذری

/ 2 نظر / 3 بازدید
مبین.م

بعضی ها هم سرشون درد میکنه واسه سردرد.حالا چه واسه خودشون چه واسه دیگران

دنیا

انگار همه سر درد را داریم به نوعی [خنده]