سهم من از دنیا باندازه ی تعداد اسکناسهایی است که در جیب عقب شلوارم هست .  

/ 3 نظر / 3 بازدید
همفری بوگارت

تفاوتت با ما تواینعه که مال ما تو کارت عابر بانک همیشه خالیه

سامان

سهم من از دنیا ثانیه هایی ست که در تنهایی، برای خودم فنجانی قهوه ریختم و با لذت تمام نوشیدم...

سامان

سهم من از زندگی، ثانیه هایی ست که در سکوت و آرامش، در حالیکه روی توالت فرنگی نشسته ام "در جستجوی زمان از دست رفته" را می خوانم...