ای بخشکی شانس ! عمه خانم همیشه میگفت موقعی که میوه فصل را نوبرانه میخوری گاز اول یک آرزویی درخواستی پیشنهادی ، انتقادی البته در چهارچوب نظام مقدس از روزگار ؛ جناب پرودگار بفرمایئد شاید شانستان زد . این همه چاقاله و ایضاً گوجه سبز تواماٌ مگر برای آدم حواس میگذارند . نخیر نمیگذارند . گمانم باید صبر وحو صله کنم آلبالو بیاید 

/ 8 نظر / 4 بازدید
سما

مگه فصل گوجه سبز هم رسید ؟!؟![ناراحت]

ناربانو

زیاد سخت نگیر اینم حکایتش مثل حکایت ارزوی قبل از فوت کردن شمع تولد که هیچ وقت براورده نمیشه ...من چقدر از گوجه سبز بدم میاد [سبز]

لی لی

كنگر هم اومده ها ... اونو هم مي توني امتحان كني :d يك لي لي

امین ف

روی اجابت دعای آن مردک قلتبان سر با کون بازی حساب نکردن عاقلانه تر است مثا بچه ی آدم بنشین میوه ات را بخور