كاسه بشقاب وقتي گشنه ميشوند و شكم شان را صابون مي زنند كه همه سير شدند و عنقريب است كه سيم و اسكاچ بيفتند به جانشان .

/ 2 نظر / 3 بازدید
هجران

وای بر تقدير مشترک! که ما گاه همين کاسه بشقاب می شويم و بزرگان همين آدم های حالا سير شده......!

سارا

البته سيم و اسکاچ در دنيای کنونی بی معناست. ماشين ظرفشويی ال جی راهی آسان برای اين مقوله است.