تو دل میدهی و جان که او هنوز صبر کرده که یاد بگیری باشی و با جان و دل صبر کنی عزیز .
/ 10 نظر / 3 بازدید
سوده

این احساسو از کجا آوردییییی؟؟؟؟؟/ این وصف حال منه که؟؟؟؟؟؟؟؟

سما

کودکانه بی‌تابی‌ها را تاب صبورانه‌های بزرگوارانه نیست ... باور کن!

نجات(ماندا)

و چه زیبا این جمله و سخت به دل نشست ...آن هم چه نشستنی :)