یکی به نعل یکی به میخ ؛ یعنی چه ؟ یعنی خر بعلاوه ی خرما ! یعنی زرشک ؛ یعنی هم داد و هوار و هیجان مردم را بخواهی و پشت سر هم برای خوش آمدن عوام و آب شدن قند توی دلشان از هر حرف مفتی فروگزار نکنی و از طرفی هم بخواهی همین مردم که تا حد یک عده تماشاچی تخمه خور و هیجان زده مغزشان را تعطیل کرده ای دنبال شایعه را نگیرند. که بعدش هم لابد بردارند تحلیلمان کنند و آبرو ریزی که ایها الناس شما جمیعاٌ پوپولیسم خفیف دارید که هی دارد شدید میشود و شدید تر. حالا ما دور از جانمان داخل این تعریف میخ تشریف داریم یا نعل یا خرما یا چه و چها ؟! الله اعلم .  

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا

تا بوده همین بوده. آتو را دست مردم می دهند و حول قضیه هایی همچون شک و مشکوک و ... می گردند و بعد هم عجز و لابه که به خدا هیچی نیست و پیگیر نباشید و به شایعه دامن نزنید. ایرانی بازی است یه جورایی....[نیشخند]

اتاق تمام فلزی

شما هم به تنه ی نرگال مالیده اید انگار. کم کمک فهمتان از حدود شعور ما خارج می شود

بهزاد

مرتیکه بی سواد تو که سیکل قدیم نداری ,تو که حتی روی پیشونیت آرم بنز نداری,خدا نترس بلشویک چی می گی اصلا تو که در ان مرکز بی دینی گرمساخ خانه که ازش لیسان(شهبازی[چشمک])گرفتی ی بار شوهر ننه روحی فداه مان خودش دیده انجا تعلیم کشتار انفاس مسلمین(تنظیم خانواده) می اموزی تویی که حتی ی بار بعد غسل جنابت نماز شب نخوانده ای اصلا همین پوپولیسم که با امریکا وصهیونیسم قاطی شده تا با تولید ماشین 6 سیلندر اقتصاد ما را فلج کند را چرا تبلیغ می کنی ما خبر موثق داریم که تو با استکبار جهانی چت می کنی انوقت امده ای به دو نعل (عربی بخون) ما میخ فرو می کنی عجب!!!!!!