"عوام فهم نویسی" با "عوام پسند نویسی" فرق دارد و میدانید که فرقشان با هم در انجام رسالت نوشتاریست که همان انتقال پیام است . مع هذا در اولی (عوام فهم نویسی) نویسنده مطلبی را طوری برای مخاطب بیان کرده که همه بفهمند و فی الواقع قوه ادراک ضعیفترین مخاطب را بوسیله ی روان نویسی اما در چارچوب ادبیاتی فاخر و آموزنده به تحرک و چالش میکشد؛ ولی در دومی(عوام پسند نویسی) مطلب صرفا طوری نوشته و نقل میشود که انگاری هدف سوار شدن بر موج عمومی احساس و افکار و هیجانات مخاطب است  آنهم در قالب ادبیاتی سخیف و سرشار از لمپنیسم ادبی و کلمات شکسته بسته و به عبارتی کوچه بازاری ، تو گویی که هدف شور مخاطب است نه شعور !

/ 3 نظر / 3 بازدید
رامین

ایا این نکته سنجی و نگارش از خود شماست یا قولی معروف از شخصی دیگر است؟ حدس زدم که از به به و چه چه شنیدن زیاد خوشحال نشوید و همینطور امیدوارم که از این تعریف غیر مستقیم دلگیر نشوید. بهر حال اگر پاسخی هر گونه که مایلید ممکن شود موجب تشکر و قدردانیست. با تشکر، رامین

علی

پس چی بگم ؟چطوری عقده ی دل رابازکنم؟