فی الواقع نمیتوانیم درست و درمان مکتوبات خویش را به روز کنیم . ناراحتیم ... هک شده ایم ... دستمان را تا مرفق عسل آلود کردیم در دهان این جماعت عراقی بی صفت ها گاز گرفتند

/ 0 نظر / 3 بازدید