بالاخره اکتشاف نمودم که داستان این عطری که شبها توی حیاط خانه میپیچد از کجا آب میخورد ،باید حدس میزدم آن عقب تر ها یک شاخه محبوبه ی شب روئیده . حالا از کجا ؟ کسی نمیداند ! حدوداٌ از سر ساعت ده و نیم شب ؛ یک کم پس و پیش بویش توی هوا میرقصد و لا ینقطع  تا دم دمای صبح که رازقی ها بیدار میشوند خودی نشان میدهد . گمانم باد آمده بذرش را پاشیده اینجا که هر وقت خواست شبی ، نصفه شبی  از اینطرفها بیاید برود سراغ قرار اش با نسیم بوی خوش بدهد . آخر اینجا نسیم زیاد حضور بهم میرساند .

/ 4 نظر / 8 بازدید
phornix

امشب دومین نفری هستی که از عطر نوشته!

خانم دانهیل قرمز

شاید هم یه چیزی تو مایه های قصه ی نارسیس (نرگس) اخر حیاط اتفاق افتاده .. تو اما ندیدیش ..یه محبوبه ی ابرو کمون گیسو افشونی ... یه .........

امیر

..و شاید خود باد است که می آورد عطرها را برای دوستان / پیروز باشی

کامنتت را در هزارتو دیدم

خیلی راحت بگویم: شما خودت مزخرف تر از همه می نویسی. دیگر این از بالا نگاه کردن از کجا میاد؟؟؟؟