ماه مي خندد به من و مي شمارد شب هايي را كه رفته ام ! كه گفتم هست ستاره اي كه بيايد روز و بماند هميشه ات . تو مي خندي به ماه و تمام حماقتش . من مي خندم هنوز ، گمانم اين دو لبهاي تو باشند ستاره .

/ 9 نظر / 3 بازدید
آنرولی

ماه شب هايی را که رفته ای می شمارد. می خندد به مهربانيش شاید.

آنرولی

راستي؛ طوفان بانو گمان نكنم من باشم.

۱۲۱

ستاره! قاعده اين است

سارا

اصولا خنده بسيار خوب است. مخصوصا برای ما جماعت مسخره کننده ی اين و اون.

۱۲۱

به بازی دعوت شده ای انگار به کلبه ما بيا

۱۲۱

از همان لحظه تولد علاقه عجيبي به بازي داشتم. بازي از همان لحظه شير خوردن شروع شد. بزرگتر شديم در شش سالگي بازي وزن كردن دخترهاي هم سن خودمان را راه انداختيم. وزن دوستانمان را تا شش رقم اعشار اعلام ميكرديم. يكبار در حين انجام اين بازي برادر بزرگتر يكي از اين دوستانمان كشيده اي خواباند در ِ گوشمان و ما فهميديم دوره باسكول بازي تمام شده است ديگر. دكتر بازي را شروع كرديم. در گوشه اي از اتاق، چادر نماز ماماني رو بين لوله بخاري نفتي و دستگيره در گره مي زديم و بازي هايمان را شروع مي كرديم. حالا كه وزن تك تك دختر هاي همسايه را تا چند رقم اعشار داشتيم، چاقهايشان را انتخاب مي كرديم و آمپول لاغري تزريق مي كرديم. آمپولهايمان واقعي نبود. مثلا" مداد و قلمهاي خواهر بزرگتر و اگر كم مي آورديم .... استغفر ا... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- با بازی ِ عاشقانه مثل چيز؛ آپم بيا

۱۲۱

مورب النظر درگیر دست و پنجه با بانو بلک آیز هست در راستای عدم تزویج با دختران از پیش تعیین شده. لطفا" به آخرین پست ایشان توجه فرمایید