دیشب کنار رودخانه یک نسیمی از اینطرف به آنطرف می آمد و یحتمل مست بود پدر سوخته ؛  تا وسط راه را از شمال به جنوب می آمد و یکهو بنا میکرد از شرق به غرب وزیدن و شاید هم غرب به شرق . توی همین اوضاع نا معلوم جوی با یکی از دوستان بحث مبسوطی من باب سی و سه پل و معماری اش فرمودیم . کوتاه نمی آیم حتی نصفه پل .

/ 4 نظر / 3 بازدید
صادق

بادهای بهاری مستند دیگر! پس معماران آن زمان هم کم می گذاشتند!؟

نجات

آقا هی از نصف جهان می گویید و دلمان را آب می فرمایید :‌ ) شما هم کوتاه بیایید ما که کوتاه نمی آییم : )

شیخ الشیوخ

حس میکنیم گیر سه پیچ داده اید به این سی و سه پل ما ؟؟؟؟؟؟؟

tookaa

خدا نصف کند آنکه از نصفش هم استفاده ابزاری و جهانی نمود..