کبک نشانمان دادند گفتیم بزنیم ؟ گفتند فصل جفت گیری است رحم به منزل و اهل و عیال اش فرمائید ؛ آهو نشانمان دادند گفتیم بزنیم ؟ گفتند یک اداره ای هست و دفتر و دستکی هست که آمار دانه به دانه اینها را دارند و حتی دندانهایشان را هم شمرده اند . گفتند فلانی فلان کار را کرده و مضافاٌ دست کجی هم کرده و متعرض اموال شده چه کارش کنیم؟ فرمودیم ببرند تا میخورد بزنندش .

/ 8 نظر / 3 بازدید
لارسپیوا

آمار دانه به دانه ی ما را هم دارند لامصب ها

لارسپیوا

آمار دانه به دانه ی ما را هم دارند لامصب ها

مهدی

سلام! از شما و دوستانتون دعوت می کنم تو نظر سنجی وبلاگم شرگت کنید... خوشحال می شم نظرات تونو ببینم.... موفق باشید...[خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

سامان

فلسفه زندگی چیزی جز این سه پدیده درخشان نیست : فنجان ، وان حمام و جدول کنار خیابان .

سامان

از پنجره بیرون را نگاه می کنم ، اتفاقی روی داده است . . .